قلک پویش ملی درختیاری

درخت نخل
قیمت : 250,000 تومان
درخت
درخت مرکبات
قیمت : 110,000 تومان
درخت
درختان مثمر (انجیر، انگور، زیتون و ...)
قیمت : 50,000 تومان
درخت
مبلغ قابل پرداخت
0
تومان

چیستی و چرایی؟

پویش ملی درخت یاری، جنبشی مردمی با هدف سنت حسنه کاشت نهال، فرایندی در راستای یاریگری اجتماعی محسوب میگردد که مبنتی بر بهره برداری از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی، با رویکرد بهبود معیشت افراد کم برخوردار و همچنین توجه به مقوله محیط زیست در راستای پیشرفت همه جانبه کشور در تمامی ابعاد، پایه ریزی گردیده است.